Press

Boräntenytt | 2013-08-09

Lång väg mot normal ränta

Läs hela Boräntenytt

Ljusare konjunktursignaler i omvärlden pressar räntorna uppåt. Lågt inflationstryck håller dock tillbaka uppgången. Hur Riksbanken och andra centralbanker agerar kommer att avgöra hur snabbt räntorna stiger. Sannolikt kommer dagens bundna boräntor att visa sig vara lägre än vad den genomsnittliga rörliga boräntan kommer att vara framöver.