Press

Boräntenytt | 2013-07-05

Risk för räntestegring

Riksbanken kunde tagit tidig semester då både styrränta och räntebana lämnades oförändrad. Om den internationella återhämtningen fortsätter accelerera så kan ränteuppgången ta ytterligare fart. Ett ökat konkurrenstryck håller dock tillbaka genomslaget till boräntorna.