Press

Boräntenytt | 2013-04-26

Vänta på Riksbanken

Svagare konjunktursignaler och lite mjukare tongångar från Riksbanken har drivit ned räntorna de senaste veckorna. Vi räknar dock med att räntorna kommer att stiga igen men att det kan lite tid innan ränteuppgången kommer igång. Det är fortsatt fördel för långa räntebindningstider men det kan vara värt att avvakta.