Press

Boräntenytt | 2013-02-15

Räntebotten har passerats

Sannolikt har vi passerat räntebotten. Riksbanken signalerar att det inte kommer några fler räntesänkningar, finansmarknaderna har blivit mindre oroliga och konjunkturindikatorerna har slutat peka nedåt. Det mesta talar därmed för att räntorna kommer att fortsätta stiga framöver.