Press

Specialstudier | 2015-11-17

Bostaden och läget

Ur rapporten:

• Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper

• Utbredd nöjdhet med läget på bostaden

• En bostad nära bra kommunikationer, grönområden och gärna gång- och cykelvägar står högt upp på önskelistan