Press

Specialstudier | 2015-10-27

Bostadsköpet och tryggheten

Ur rapporten:

Antalet unga som upplever att det är väldigt stressande att gå på visningar har mer än fördubblats jämfört med 2014.

Anhöriga och banken ger råd.

Osäkerhet om vad en bostadsbubbla är.

Ingen större oro för sin egen eller annans boendesituation.