Press

Specialstudier | 2015-09-18

Fortsatt högtryck på fastighetsmarknaden

I februari fick Sverige för första gången en negativ reporänta. Få bedömare räknade med att den skulle fortsätta sjunka till dagslägets rekordlåga -0,35 procent. Detta påverkar naturligtvis fastighetsmarknaden som fortsätter tuffa på som tåget. Men hur länge då? Och vad får det för konsekvenser? Hur påverkar det transaktionsmarknaden och nybyggnationen? Det och en hel del annat avhandlades när SBAB:s snillen spekulerade, vilket du kan läsa om här.