Press

Specialstudier | 2015-04-01

Bolånet & Amorteringen del 2

I samband med att Finansinspektionen annonserade nya amorteringskrav i november 2014 publicerade SBAB en undersökning om hur landets hushåll ser kommande amorteringskraven. Efter att Finansinspektionen i mars 2015 presenterat detaljerna i reformen följer SBAB nu upp med en ny undersökning där allmänheten tillfrågas om hur de ser på effekterna för egen del.

Resultatet visar att amorteringskravet troligen kommer få stor effekt för bostadsmarknaden. Exempelvis kommer drygt 4 av 10 hushåll att vilja undvika amorteringar genom att inte belåna sig till mer än 50 procent av bostadens värde. Och ett småhus blir en allt mer ouppnåelig dröm för majoriteten av hushållen i landets tillväxtorter.