Press

Specialstudier | 2015-02-02

Fastighetsmarknadsrapport

2014 kan sammanfattas som ett oerhört starkt år på fastighetsmarknaden och privatmarknaden. Transaktionsvolymen för storhus uppgick till ny rekordvolym om 158,3 mdkr. Priserna på bostadsrätter och småhus nådde nya rekordnivåer i riket som helhet och i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Stor-Malmö sticker ut som enda storstadsregion där småhuspriserna ej nått ny rekordnivå, piken för bostadsrätter nåddes under tredje kvartalet och sjönk sedan något under fjärde. I rapporten finns inledningsvis att läsa en sammanfattning om privat- och fastighetsmarknaden 2014 och avslutningsvis en mer djupgående analys om en av Norrlands för tillfället starkaste kommuner - Luleå.