Press

Specialstudier | 2014-10-23

Bostadsköpet &tryggheten

Bostadsköpet är ofta den viktigaste affären i livet, både sett till ekonomi och livskvalitet. Det är samtidigt ett komplicerat inköp där allt måste bli rätt eftersom konsekvenserna annars kan bli mycket långtgående. En bostadsköpare stöter på ett antal aktörer längs vägen som kan vara behjälpliga. Trovärdigheten hos dessa måste dock värderas från fall till fall då exempelvis lojalitet och kompetens kan ifrågasättas. I rapporten Bostadsköpet & tryggheten undersöker vi hur bostadsköparen uppfattar de olika momenten i köpet, hur väl man behärskar sin boendeekonomi och vilka råd och rådgivare som efterfrågas.