Press

Specialstudier | 2014-09-26

Bostaden och investeringen del 2

Tidigare har vi publicerat en rapport om hur bostadspriserna förändrats på lång sikt nationellt, regionalt och lokalt i landet. Nu följer vi upp med att undersöka hur allmänheten ser på den egna bostaden utifrån ett investeringsperspektiv. Om förra rapporten handlade om hur prisutvecklingen ser ut så handlar denna rap-port om hur hushållen ställer sig till den snabba värdetillväxten på bostadsmarknaden. Stort fokus läggs också vid skillnader mellan de som äger sin bostad och de som hyr den.