Press

Specialstudier | 2014-07-16

Bo & pendla, juli 2014

  • Storstädernas bostadssituation tvingar sex av sju unga till stora kompromisser i sitt boende.
  • Merparten kan tänka sig att pendla från de närmaste kranskommunerna, få vill pendla långväga.
  • Varannan ung göteborgare och malmöit flyttar sannolikt från kommunen inom 10 år, men endast var fjärde ung stockholmare.
  • En ung inflyttad storstadsbo av fyra planerar att flytta tillbaka till uppväxtorten.