Press

Specialstudier | 2014-06-13

Fastighetsmarknadsrapport

Det ser ljust ut för den svenska ekonomin och konjunkturutsikterna är goda. Räntorna är på historiskt låga nivåer och exporten ser ut att vända uppåt igen framöver. Vad betyder egentligen det för fastighetsmarknaden? Och hur ser det ut runt om i Sverige?