Press

Specialstudier | 2014-04-30

Deklarationsdax 2014

Deklarationen skickades ut under veckorna kring månadsskiftet mars/april och ska vara inlämnad senast den 5:e maj. Utfallet påverkar svenskarnas privatekonomi och redan i deklarationen kan man se ett preliminärt belopp i återbäring eller återbetalningsskyldighet. Med detta som grund och i beaktande av andra eventuella avdrag är det lätt skaffa sig en ungefärlig bild av hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut. SBAB tar fasta på detta och har därför ställt några enkätfrågor till ett statistiskt urval i Sverige. Frågorna inriktas på hur svenskar hanterar deklarationen och hur deras privatekonomi påverkas av resultatet.