Press

Specialstudier | 2014-03-31

Så vill unga bo

Under åren efter gymnasiet tar unga människor flera beslut som kommer att påverka resten av livet, ett av dessa är val av högre studier, ett annat är hur de etablerar sig på bostadsmarknaden. Den stora efterfrågan på bostäder i Sveriges tillväxtorter gör att de unga ställs inför en situation som kräver mer idag än vad som var fallet tidigare.