Press

Spara & Placera | 2017-05-12

Liten dämpning i kontosparandet

De svenska hushållen har dämpat sitt kontosparande något, årets första kvartal var det svagaste sparkvartalet på två år. Ökningstakten i sparsaldona är trots det fortsatt hög. Det finns många faktorer som bidragit till de senaste årens uppsving för kontosparandet.