Press

Spara & Placera | 2017-03-13

Sparbenägenheten slår rekord

Andelen hushåll som uppger att deras ekonomi förbättrats, och kommer att fortsätta förbättras, är fortfarande betydligt större än andelen som fått det sämre. Andelen som uppger att de sparar i nuläget har gått ned något men andelen som avser att spara framöver är rekordhög.