Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Spara & Placera | 2016-12-07

Antydan till dämpat sparande

De flesta hushålls ekonomiska situation har förbättrats det senaste året och utvecklingen väntas fortsätta. Sparbenägenheten fortsätter att vara mycket hög men har visat en liten tendens till att dämpas.