Press

Spara & Placera | 2016-06-09

Svångrem, spenderbyxor och spargris

Svenska hushåll har ökat sitt sparande markant de senaste decennierna. Det tidiga 1990-talets svångrem byttes mot spenderbyxor under första halvan av 2000-talet, när realinkomsterna ökade. Efter finanskrisen verkar dock spenderbyxorna ha bytts mot en spargris där mycket av inkomsterna numera hamnar.