Press

Spara & Placera | 2016-01-15

Hushållens sparvilja planar ut

De senaste tio åren har allt fler hushåll börjat spara och andelen av inkomsten som sparas har successivt ökat. Nu finns det dock tecken på att ökningen kan stanna av.