Press

Spara & Placera | 2015-11-03

Från slösare till sparare…

Svenska hushåll har under 2000-talet gått från slösare till sparare och mycket av deras sparande går till vanliga bankkonton. Bättre hushållsekonomi och ökad försiktighet ligger sannolikt bakom de ökade saldona. Handelsbanken, Santander och SBAB har ökat sina andelar av hushållens kontosparande mest under 2015.