Press

Spara & Placera | 2015-06-29

För första gången: Nu sparar fler kvinnor än män

Den ekonomiska jämlikheten mellan könen är ett åter-kommande ämne. Ofta sätts fokus på löneskillnader, vilket i förlängningen även påverkar pensionen, dels genom lägre inkomster och dels genom att deltid och föräldraledighet ger en lägre framtida pension.Även sparande är till stor del en funktion av inkomsten. SBAB kan dock med hjälp av Konjunkturinstitutets hushållsbarometer visa att vissa könsskillnader i sparande nyligen har raderats ut – trots fortsatta in-komstskillnader. Det senaste året är det för första gången en större andel av kvinnorna som sparar, vilket innebär en dramatisk förändring senaste 20 åren.