Press

Spara & Placera | 2015-06-01

Markant skifte i attityden till sparande

Riksbankens lågräntepolitik har till sist fått ett tydligt genomslag på hushållens inställning till sparande. Under april och maj har ett mycket tydligt skifte skett från en klar övervikt för de som anser att sparande är fördelaktigt till det motsatta. Detta är första gången sedan åren direkt efter millennieskiftet som det finns en övervikt för andelen som anser att sparande är ofördelaktigt. Att detta skifte inte skett tidigare är svårförklarat då Riksbankens lågräntepolitik har pågått ett tag. Införandet av negativ reporänta i februari 2015 verkar dock ha fått bägaren att rinna över.