Press

Spara & Placera | 2014-12-03

Rekordlåga räntor på gott och ont

Det ekonomiska läget har länge upplevts som gynnsamt för sparande, men nu ser trenden ut att ha brutits. Andelen som uppger att det nu är ofördelaktigt att spara har sedan i september stigit med sex procen-tenheter till den högsta nivån sedan 2009. Fallande sparräntor ser ut att vara en bidragande orsak. Samtidigt har allt fler möjlighet att spara i slutet av månaden och färre har problem att få inkomster och utgifter att gå ihop. Riksbanken och den borgerliga regeringen har båda bidragit till det faktumet.