Press

Spara & Placera | 2014-09-30

Sparandet växer och omfattar alla

Sparandet i Sverige har på senare år etablerats som en mycket stark kultur. Under de senaste decennierna har andelen som inte sparar mer än halverats och samtidigt har sparkontona vuxit dramatiskt. SBAB kan därutöver, genom en detaljstudie av de egna sparkunderna, visa att sparkulturen också är en mycket bred företeelse som i samma grad omfattar alla inkomstgrupper. Det är alltså inte tack vare höginkomsttagarna som vi ser att pengarna läggs på hög på våra sparkonton utan det sker istället för att bygga en ekonomisk buffert i de breda folklagren.