Press

Spara & Placera | 2014-07-09

Fondbarometern nr 3 2014

I årets tredje Fondbarometer kan vi konstatera att Ryssland och Östeuropa har återhämtat förlorad mark och åter lockar investerare. Det har skett trots en minskad riskaptit generellt då pengar i högre grad placeras i svenska fonder och osäkerheten om framtiden har vuxit.

Samma tendens syns i benägenheten att välja bort fonder och aktier helt och istället sätta in pengarna på ett bankkonto.