Press

Spara & Placera | 2013-08-30

Fler än någonsin har pengar över

I augusti hade 77 procent av hushållen möjlighet att spara pengar i slutet av månaden enligt KI:s senaste Konjunkturbarometer. Aldrig någonsin tidigare har andelen varit så hög. Sedan finanskrisen bröt ut har – något konstigt kan tyckas – fler och fler haft möjlighet att spara och allt färre haft ett underskott i plånboken i slutet av månaden. I Inlåning & Sparande nr 8 tittar vi närmare på hur det rimmar med hög arbetslöshet och ekonomisk kris.