Åtta av tio tror att ökande elpriser leder till fallande bostadspriser

Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter att falla. Den främsta förklaringen anges vara stigande bostadsräntor. Drygt åtta av tio tror även att fortsatt höjda elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser.