Sju av tio bostadsägare tror att stigande elpriser kan påverka
bostadspriserna

En stor majoritet av bostadsägare tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt, även om andelen minskat något på senare tid. Drygt en av tio tror att stigande elpriser kommer att påverka bostadspriserna i hög grad och nära tre av fem i mindre grad.