Bostadsägarna skräms inte av höstavmattning - tror på fortsatt stigande bostadspriser

En stor majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara den huvudsakliga förklaringen. Endast 5 respektive 4 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.