Högsta noteringen i hushållens boprisförväntningar sedan mätningen påbörjades

En mycket stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre år sikt. Noteringen i SBAB:s boprisindikator HPE är den högsta sedan mätningen påbörjades. En mycket liten andel tror på fallande bostadspriser.