Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet

För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet.