Press

Bomarknadsnytt | 2020-03-11

Störst potential för småhusproduktion i Sverige just nu

SBAB Booli HMI visar att potentialen att sälja småhus överlag just nu är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyresrätter. Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet och områdena i och omkring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län men också i flera regionstäder. En liten nyproduktion av småhus och en överproduktion av lägenheter i vissa segment kan förklara detta.