Press

Bomarknadsnytt | 2020-01-10

Fortsatt överproduktion av bostadsrätter i Uppsala och Järfälla

SBAB Booli HMI visar att produktionen av bostadsrätter ännu under tredje kvartalet 2019 översteg efterfrågan på vissa orter i Sverige, bland annat i Uppsala och Järfälla. För Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden, var det dock balans för samtliga boendeformer.