Press

Bomarknadsnytt | 2019-11-13

Balans i stort - lågtryck för bostadsrätter i några städer

För Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden var det under andra kvartalet 2019 balans för samtliga boendeformer. Det finns dock betydande skillnader regionalt och för olika boendeformer. I Uppsala var det lågtryck medan det i Norrköping var högtryck för nya bostadsrätter. I Malmö och Göteborg är tendensen tydligt negativ för bostadsrätter.