SCBC:s årsredovisning 2023

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovisning 2023 har publicerats på sbab.se/IR.AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

• Årsredovisning 2023
• Information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Baselregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD
Telefon: 070 - 795 38 23
E-post: fredrik.jonsson@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076 - 118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se