AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2023

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2023 har publicerats på sbab.se/IR.

Januari–december 2023 (Januari–december 2022)

  • Rörelseresultatet uppgick till 2 073 mnkr (1 978)
  • Räntenettot uppgick till 4 041 mnkr (3 787)
  • Kostnaderna uppgick till 1 468 mnkr (1 344)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick 74 mnkr (39)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (15,9)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD
Telefon: 070 - 795 38 23
E-post: fredrik.jonsson@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076 - 118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se