SBAB sänker samtliga bolåneräntor

Nu sänker SBAB listräntorna för bolån med 0,10-0,15 procentenheter. Sänkningen avser samtliga bindningstider, från 3 månader upp till 10 år. Ändringarna sker främst till följd av sjunkande marknadsräntor, lägre upplåningskostnader och
konkurrenssituationen på marknaden. Förändringarna träder i kraft idag fredag den 1 december.

SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden. Därför sänker banken idag listräntorna för bolån med bindningstider från 3 månader upp till 10 år med 0,10-0,15 procentenheter.

– När marknadsräntorna sjunker innebär det lägre upplåningskostnader för oss, då är det också rimligt att våra kunder får del av kakan genom lägre priser på sina bolån, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från och med fredag 1 december.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,10

5,12

1 år

-0,15

5,17

2 år

-0,10

4,76

3 år

-0,10

4,58

4 år

-0,10

4,45

5 år

-0,10

4,41

7 år

-0,10

4,41

10 år

-0,10

4,41

Besök gärna www.sbab.se för mer information om SBAB, bolån och sparande.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB.

Telefon: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se