Villapriserna föll kraftigt i september

Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet, vilket gäller för såväl lägenheter som villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 13 procent; lägenhetspriserna med knappt 9 procent och villapriserna med drygt 15 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för september.


Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet

Bostadspriserna föll med 1,3 procent i Sverige under september. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser. Säsongseffekten är normalt sett negativ i september då intensiteten avtar efter augustis stora visningshelger. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 13 procent.

Lägenhetspriserna stillastående …

Lägenhetspriserna stod i stort sett stilla i september i Sverige som helhet. De föll dock i samtliga områden förutom Storstockholm som steg med 0,7 procent. Som mest föll de i Norra Sverige och Mellersta Sverige med -2,7 procent respektive -2,0 procent. I övriga regioner handlar det om små nedgångar. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser på lägenheter under september. Sedan lägenhetspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 9 procent.

… men fallande huspriser med 1,9 procent

Huspriserna föll med 1,9 procent i september men med stora regionala skillnader. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, med Norra Sverige och Stormalmö inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående huspriser för Sverige som helhet. Sedan huspriserna stod som högst förra våren har de fallit med drygt 15 procent i Sverige som helhet.

- Även om bostadspriserna - med undantag för lägenhetspriserna i Storstockholm - föll i september, tycker jag att de fortfarande uppvisar en förvånansvärd stor motståndskraft mot både de urholkade realinkomsterna och den stora ränteuppgången. Den underliggande trenden - alltså när man tar bort tillfälliga effekter som normal säsongspåverkan - pekar mot mer eller mindre stillastående priser på både lägenheter och villor just nu för Sverige som helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vi räknar ändå med att priserna går ner lite till under hösten, innan botten är nådd. Riksbankens senaste höjning av styrräntan påverkar de rörliga bolåneräntorna med viss fördröjning. De nu låga marginalerna på bolån kan komma att höjas när bankerna höjer inlåningsräntorna, vilket driver upp den rörliga bolåneräntan. Många bostadsrättsföreningar står också inför betydande höjningar av månadsavgifterna, säger Robert Boije.


För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell 1–3 och diagram 1, i länkad pdf.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se