Var tredje person har funderat på att byta jobb under semestern

Enligt en ny undersökning som SBAB låtit göra så har var tredje person funderat på att byta jobb under semestern. De med högre utbildning och de som är yngre tycks mest intresserade av att byta jobb. Ett jobbyte kan dock ge stora privatekonomiska konsekvenser. SBAB:s privat- och boendeekonom ger fyra viktiga tips till dem som nu söker jobb.

SBAB har låtit fråga 1000 personer som jobbar hel- eller deltid om de funderat på att byta jobb under semestern. Mer än var tredje person, 36 procent, svarade att de hade funderat på att byta jobb. Var tionde person uppgav också att de hade sökt nytt jobb.

– Semestern ger ofta lite distans till jobbet och mer tid att tänka på framtiden. Kanske känner man sig inte motiverad att börja jobba igen och funderar på om gräset är grönare någon annanstans. Kanske blir man inspirerad av något under semestern och kommer på något helt annat som man skulle vilja jobba med och därför söker nya utmaningar, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Personer med högre utbildning är mer benägna att byta jobb än de med lägre utbildning

Undersökningen visar att bland de som studerat på högskola eller universitet har nästan 40 procent funderat på att byta jobb under semestern. Det kan jämföras med 30 procent av de som har gymnasiekompetens.

– Högre utbildning ger generellt sett fler alternativ på arbetsmarknaden. Dessutom har de som läst på högskola eller universitet sannolikt bättre möjlighet att få jobb som erbjuder individuell lönesättning och därmed mer att vinna rent ekonomiskt på att byta jobb, säger Linda Hasselvik.

Stirra dig inte blind på lönen när du jämför jobberbjudanden

Förvärvsinkomsten är generellt sett den största inkomstkällan och att byta jobb kan därför påverka privatekonomin i stor utsträckning.

– Det är mycket att sätta sig in i för att kunna jämföra nya jobberbjudanden med varandra men även med sina nuvarande jobbvillkor. Man bör inte stirra sig blind på lönen. Ta hänsyn till den totala ersättningen och titta närmre på pension, semester och andra förmåner, säger Linda Hasselvik.

– Många arbetsgivare tillämpar provanställning vilket i sig utgör en ekonomisk risk. Den nya arbetsgivaren har då möjligheter att i stort sett utan motivering säga upp dig efter sex månader och du riskerar då att stå utan jobb och inkomst. Har du erfarenhet av tidigare arbete så kan du försöka förhandla bort provanställningen, säger Linda Hasselvik.

Dubbelt så många unga har passat på att söka nytt jobb under semestern

Undersökningen visade också att de som är yngre i större utsträckning funderat på att byta jobb än de som är äldre. Bland personer mellan 20-34 år uppgav 43 procent att de funderat på att byta jobb och hela 14 procent hade också sökt nytt jobb. Att jämföra med de mellan 50-65 år där 25 procent funderat på att byta jobb och bara sju procent sökt nytt jobb.

– Unga är ofta mer flexibla. De kanske inte har bildat familj än, har inte lika många att ta hänsyn till och försörjer kanske bara sig själva. De kan ta mer osäkra jobb och har enklare att till exempel flytta för ett spännande jobb på en annan ort. Samtidigt kan viljan att byta jobb minska med åldern. Man har förtippningsvis testat lite olika jobb innan och hittat något man gillar och kanske uppskattar tryggheten i det, säger Linda Hasselvik.

Fyra saker att tänka på när du söker nytt jobb

1. Fråga efter kollektivavtal
Kollektivavtal ger ofta fler förmåner utöver det som finns i lagen. Villkoren skiljer sig dock åt mellan avtalen så du behöver läsa igenom vad som gäller just i det avtalet som omfattar din nya potentiella tjänst. Även företag som inte har kollektivavtal kan erbjuda förmåner utöver de som finns i lag men då behöver du vara än mer noga med att läsa det finstilta i villkoren.

2. Förbered dig väl inför löneförhandlingen...
Ta reda på hur löneläget ser ut för liknande tjänster. Glöm inte att också väga in pensionsvillkoren. Man kan sällan få allt och fundera därför över vad som är viktigast för dig. Är det pensionsvillkoren, möjligheten till föräldralön eller extra semester? Tänk igenom dina bästa argument men också bra svar på motargument som du kan förvänta dig från din potentiella arbetsgivare.

3. ... men stirra dig inte blind på lönen
Hänsyn behöver tas till den totala ersättningen inklusive pension och eventuell bonus, provision och andra förmåner. Därtill behöver du fundera på vad den nya tjänsten innebär på sikt, om den ger bra erfarenheter som kan vara gynnsamma längre fram. Även de privata aspekterna är viktiga att tänka på. Kanske kan en något lägre ersättning än du tänkt vara motiverad om kontoret ligger på en plats som underlättar livspusslet eller om stor flexibilitet att jobba hemifrån erbjuds. Om ett byte av jobb innebär flytt till annan ort kan det innebära förändrade boendekostnader som då också behöver vägas in i den ekonomiska kalkylen.

4. Försök förhandla bort eventuell provanställning
Många företag vill tillämpa provanställning. Det innebär att under de sex första månaderna kan de säga upp dig och att du kan sluta med två veckors varsel. Generellt sett innebär det främst en risk för dig som arbetstagare. Om du planerar att gå från en tillsvidareanställning finns skäl att försöka förhandla fram en ny tillsvidareanställning direkt.


Om undersökningen
Enkätundersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av SBAB mellan den 31 juli och den 5 augusti 2023. Drygt 1000 individer deltog i undersökningen.


För mer information, vänligen kontakta:

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.hasselvik@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se