Fyra av tio anser att de fått sämre ekonomi

En ny undersökning från SBAB visar att fyra av tio svenskar anser att de fått sämre ekonomi det senaste året. Allra mest påverkade är stockholmarna. Svenskarna ser dock relativt ljust på framtiden. 30 procent tror att de kommer att få bättre ekonomi det kommande året, främst till följd av högre lön och minskade boendeutgifter.

SBAB har genomfört en undersökning där 1 000 svenskar tillfrågats om hur de ser på sin ekonomi.

Drygt fyra av tio anser att de fått sämre ekonomi – stockholmare mer påverkade än andra
Undersökningen visar att 41 procent anser att de har sämre ekonomi idag jämfört med för 12 månader
sedan. Det framgår också att stockholmarna tycker att deras ekonomi försämrats i större utsträckning
än invånarna i övriga landet. I Stockholm uppger en majoritet, 51 procent, att deras ekonomi blivit
sämre. Motsvarande siffra i till exempel Övre Norrland är 20 procent.

- Räntehöjningarna som skett det senaste året kan sannolikt förklara varför stockholmarna
upplever att deras ekonomi blivit sämre än de i övriga landet. Bostäderna är som dyrast i
huvudstadsregionen och det krävs ofta större lån för att kunna köpa en bostad där. Det gör
stockholmarna mer räntekänsliga, säger Linda Jonsson, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Förändrad livsmedelskonsumtion – även bland hushåll med relativt sett höga inkomster
Att ekonomin blivit kärvare syns också på hur svenskarna handlar mat. 52 procent uppger att de
handlar mer till extrapris. Även de med en relativt sett hög inkomst, över 35 000 kronor i månaden, har
förändrat sina vanor. Nästan var tredje person har börjat handla mer i billigare livsmedelsbutiker och
40 procent uppger att de äter dyrare livsmedel mer sällan.

- De med lägre inkomster kan antas redan från början handla mer i butiker med lägre priser. Att
så många som nästan var tredje person med en inkomst över 35 000 kronor i månaden också
har börjat handla mer i billigare livsmedelsbutiker bekräftar bilden av att dyrare livsmedel
också drabbar medelklassen i stor utsträckning, säger Linda Jonsson.

Många har vidtagit flera åtgärder för att förbättra sin ekonomi
42 procent av svenskarna har vidtagit åtgärder för att förbättra sin ekonomi de senaste 12 månaderna.
Den vanligaste åtgärden är att man blivit mer prismedveten. Det uppger 53 procent. Därefter följer
minskad konsumtion, vilket 48 procent av de svarande angav. Det är en ökning med 9 procentenheter
från när SBAB frågade förra våren. I årets undersökning angav 39 procent också att de gjort en allmän
översyn av sin ekonomi, till exempel sett över abonnemang – en ökning med 7 procentenheter sedan i
fjol.

- Det är positivt att fler sett över sin ekonomi. Jag råder även de som ännu inte gjort det att göra
det. En enkel budget över inkomster och utgifter ger en bättre förståelse för vart pengarna
faktiskt tar vägen. Därtill så synliggör de kostnader för till exempel abonnemang som man
kanske inte behöver, men som ligger och rullar på ändå, säger Linda Jonsson.

Framtidstro trots försämrad ekonomi här och nu
Svenskarna är relativt optimistiska om framtiden. Cirka 30 procent tror att deras ekonomi kommer att
vara bättre om 12 månader, att jämföra med att cirka 20 procent tror att deras ekonomi kommer att
vara sämre. Bland de som tror att ekonomin kommer att bli bättre är det framför allt högre lön och
lägre boendekostnader som spås föranleda det. Bland de som tror att de kommer att ha sämre
ekonomi nästa år tror 56 procent på högre kostnader för mat och drivmedel, och 48 procent på högre
boendeutgifter. Detta kan jämföras med i fjol då 72 procent trodde på högre omkostnader för mat och
drivmedel och 41 procent på högre boendekostnader. Det innebär en förskjutning från oro för mat- och
drivmedelskostnader till oro för boendekostnader.

- I fjol oroade sig hushållen för att mat- och drivmedelspriserna skulle öka. Det gör de inte i
samma utsträckning i år. Däremot oroar sig fler för boendekostnaderna i år. Det har nu
kommit flera signaler om att inflationen kopplat till matpriserna toppat. Inte heller
drivmedelspriserna förväntas öka på samma sätt i år som de gjort de senaste åren. Däremot
har Riksbanken flaggat för ytterligare en höjning av räntan. Det slår hårt mot den stora andel
hushåll som har bolån i Sverige, säger Linda Jonsson.

Om undersökningen:
Enkätundersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av SBAB i maj 2023. Drygt 1 000 individer
deltog i undersökningen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Jonsson, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.jonsson@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se