Svagt fallande bostadspriser i april i Sverige som helhet

Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm och Stormalmö och huspriserna likaså i Storgöteborg och Norra Sverige. Den beräknade underliggande trenden indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar. Trenden är negativ för både lägenheter och hus i samtliga regioner med undantag för lägenheter i Storstockholm där trenden visar en liten uppgång (+0,5 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för april.

Bostadspriserna föll tillbaka i april och bedöms fortsätta falla framöver

Efter en positiv inledning på året föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Den beräknade underliggande trenden, som bland annat rensar bort normala säsongseffekter, indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar.

- Efter att ha haft en bred prisuppgång i januari och februari och sedan en mer splittrad utveckling i mars, visar april mer tydligt röda siffror på bostadsmarknaden. Vår bedömning var tidigare att uppgången i början av året har varit en positiv säsongseffekt. Våra beräkningar av den underliggande trenden och boprisnedgången under april stärker den slutsatsen. Vi räknar med fortsatt fallande priser under våren/försommaren och i synnerhet efter att Riksbankens senaste höjning av styrräntan har gett full effekt på bolåneräntorna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.- Sedan toppnoteringarna förra våren har huspriserna fallit med i genomsnitt 16 procent och lägenhetspriserna med 8 procent i Sverige som helhet. I Storstockholm har huspriserna fallit med 18 procent och i Storgöteborg har lägenhetspriserna fallit med 10 procent sedan dess, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna stod stilla under april i Sverige som helhet men föll i fyra av sex regioner

Lägenhetspriserna stod stilla i april för Sverige som helhet. Storstockholm och Stormalmö var de enda regioner där lägenhetspriserna steg i april (+0,2 respektive +0,9 procent). Största prisfallen uppvisade Norra- och Mellersta Sverige (-0,9 respektive -1,2 procent). Den underliggande trenden indikerar fortsatt fallande lägenhetspriser i samtliga regioner med undantag för Storstockholm där den pekar mot en liten uppgång (0,5 procent).

Huspriserna sjönk över lag i april utom i Storgöteborg och Norra Sverige

Huspriserna föll med 0,4 procent i april för Sverige som helhet. Mest föll huspriserna i Mellersta Sverige och Storstockholm (-1,7 respektive -0,4 procent). I Storgöteborg och Norra Sverige steg huspriserna (med 1,6 respektive 0,2 procent). Den beräknande underliggande trenden indikerar fortsatt fallande huspriser i samtliga regioner.

- Det är uppenbart att villaägarna i stora delar av Sverige, så här långt, har fått ta en större prissmäll än lägenhetsinnehavarna i kölvattnet av den höga inflationen, höga elpriserna och de stigande räntorna. Förutom att husen är mer utsatta än lägenheterna för uppgången i elpriserna kan en del av det större prisfallet på hus troligen förklaras av en korrigering av den mycket höga prisuppgången på hus tidigare under pandemin, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell 1–3 och diagram 1 i länkad PDF-version av detta pressmeddelande här intill.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB. Tel: 076-138 51 23. E-post: douglas.norstrom@sbab.se