SBAB:s årsredovisning 2022 publicerad

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) har idag publicerat följande information på sin hemsida.

  • - Årsredovisning 2022 (inklusive hållbarhetsredovisning)
    - Information om kapitaltäckning och riskhantering 2022 (Baselregelverkets Pelare 3)
    - Green Bonds Impact Report 2022
  • Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se