Stor majoritet valde rörlig ränta i november

Det vanligaste bland nya villa- och bostadsrättskunder hos SBAB under november var att välja bolån med rörlig ränta. 80 respektive 85 procent av SBAB:s villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya bolånekunder valde att göra med räntebindningstiden på sina bolån under november 2022 jämfört med i oktober och september 2022 samt november för ett respektive två år sedan.

Villalån


November 22

Oktober 22

September 22

Nov. 21

Nov. 20

Allt bundet

8

9

18

48

47

Allt 3 mån

80

79

70

38

39

Mix

12

12

11

14

14

Källa: SBAB:s nya villakunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Bostadsrättslån


November 22

Okt. 22

Sept.22

Nov. 21

Nov. 20

Allt bundet

8

8

11

36

25

Allt 3 mån

85

87

79

49

59

Mix

7

7

10

15

16

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Under november valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta) på hela bolånet, vilket är en marginell ökning sedan oktober då motsvarande andel var 79 procent. 85 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i november vilket är en liten minskning sedan oktober då 87 procent valde rörlig ränta. 8 procent av villakunderna valde att binda hela sitt bolån (9 procent i oktober). Samma andel av bostadsrättskunderna valde också att binda hela lånet (8 procent i oktober). 12 procent av villakunderna respektive 7 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörlig och bunden ränta i november.

- Trenden bland nya bolånekunder att företrädesvis välja rörlig ränta på sitt bolån höll i sig även under november. Den rörliga räntan låg i november under bolåneräntorna för bolån med längre bindningstid. Prognoserna indikerar också att den rörliga räntan förväntas fortsätta att ligga under de längre bundna räntorna. Det bidrar nog till att så pass många väljer rörlig ränta på sitt bolån, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Vi har lämnat den långa perioden med låga bolåneräntor bakom oss. De stigande räntenivåerna har gradvis lett till högre månadskostnader hos hushållen. Jag tror också att nuvarande läge med hög inflation, högre räntor och elpriser, leder till en större benägenhet bland hushåll med bolån att dels sätta sig in i sin egen boendeekonomi, dels hålla bättre koll på prognoserna över hur räntan förväntas bli. Jag kan tänka mig att många har börjat räkna på vad högre ränta innebär i kronor för privatekonomin för att ta reda på var den egna smärtgränsen går, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se