SBAB har nöjdast kunder - för fjärde året i rad

För fjärde året i rad har SBAB nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som idag presenterar sin årliga fokusstudie om kundnöjdhet för bolån och fastighetslån.

Föregående års betyg inom parentes
När det gäller bolån till privatpersoner får SBAB betyg 76,4 (76,1) inom kundnöjdhet, att jämföra med branschsnittet 67,5 (72,0). För fastighetslån är det femte året i rad som SBAB har högst kundnöjdhet med ett betyg på 78 (77,2), långt över branschsnittet på 72,8 (72).

- Det är otroligt glädjande att vi återigen har Sveriges nöjdaste kunder för både bolån och fastighetslån. Det gångna året har varit prövande för många hushåll och företag med skenande inflation, energikris och stigande räntor. Vi har lagt vårt fokus på att vara så tillgängliga som möjligt och bidra med expertkunskap för att minska den ekonomiska oro många upplever just nu. Det är tydligt att våra kunder uppskattar det då vårt betyg ökar medan betyget för resten av branschen minskar jämfört med föregående år, säger Mikael Inglander, VD SBAB

I årets rapport lyfter SKI fram att konkurrenskraftiga priser och räntor har blivit något mer viktigt vid val av leverantör men att den parameter som har ökat mest handlar om huruvida man har varit kund sedan tidigare. Kunderna värdesätter trygghet och fördjupar hellre befintliga relationer i stället för att skaffa nya.

- Årets resultat visar att kunderna i större utsträckning efterfrågar relevant information, proaktiva kontakter och tillgänglighet. Vi erbjuder tillgång till experthjälp och god service. Det kan vi göra tack vare ett fantastiskt jobb av våra medarbetare som möter privat- och företagskunder varje dag. Jag är övertygad om att det är detta, i kombination med ett konkurrenskraftigt erbjudande, som gör att vi behåller vår topplacering år efter år, säger Mikael Inglander.

Om Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett oberoende undersökningsföretag som genomför kund- och medarbetarstudier.

Om undersökningen
Svenskt Kvalitetsindex Bolån 2022: Datainsamlingen pågick under oktober - november 2022. Totalt samlades 2193 intervjuer in.

Svenskt Kvalitetsindex Fastighetslån 2022: Datainsamlingen pågick mellan oktober - november 2022. Totalt samlades 1461 intervjuer in.

Läs mer om SKI:s Branschundersökning här Pdf, 825.4 kB..

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Telefon: 072-4517937. E-post: erik.bukowski@sbab.se