Fortsatt mycket stort intresse för bolån med rörlig ränta

Rörlig ränta fortsatte under september att vara det absolut vanligaste valet för både villa- och bostadsrättskunder hos SBAB, även om det skett en viss nedgång i den andelen sedan augusti. Under september valde 70 respektive 79 procent av SBAB:s villa- och respektive bostadsrättskunder rörlig ränta.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya bolånekunder valde att göra med räntebindningstiden på sina bolån under september 2022 jämfört med i augusti och juli 2022 samt september för ett respektive två år sedan.

Villalån


Sept. 22

Augusti 22

Juli 22

Sept.21

Sept. 20

Allt bundet

18

6

12

27

20

Allt 3 mån

70

80

71

64

64

Mix

11

14

17

9

16

Källa: SBAB:s nya villakunder i september. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Bostadsrättslån


Sept.22

Augusti 22

Juli 22

Sept. 21

Sept. 20

Allt bundet

11

6

10

40

18

Allt 3 mån

79

86

79

46

67

Mix

10

8

11

15

15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i september. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Under september valde 70 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta) på hela bolånet, vilket är en minskning sedan augusti då motsvarande andel var 80 procent. 79 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i september (86 procent i augusti).18 procent av villakunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en ökning sedan augusti då motsvarande andel var 6 procent. 11 procent av bostadsrättskunderna valde bundet (6 procent i augusti). 11 procent av villakunderna respektive 10 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet i september. Jämfört med för ett år sedan är det en betydligt större andel kunder som väljer rörlig ränta, framför allt gällande bostadsrättslånen.

- I september var det fortsatt en stor majoritet av de nya bolånekunderna som valde rörlig ränta på sina bolån. Förklaringen är troligen att den rörliga räntan då fortfarande låg långt under de längre bundna räntorna och dessutom i prognoserna förväntades fortsätta att ligga under de längre bundna räntorna. Benägenheten att välja rörlig ränta ökar rimligtvis om man tror att det blir billigare än att binda räntan, även om man med det valet samtidigt utsätter sig för risken att den rörliga räntan kan gå upp betydligt mer än väntat, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- I den osäkra situation vi nu befinner oss handlar det för bostadsköpare om att ha stenkoll på hur stort lån man har och följa ränteutvecklingen noga. Att veta exakt hur stor summa man betalar varje månad och vad stigande räntor innebär för hushållsekonomin samt vilken högsta ränta man klarar av är extra viktigt idag. Det är ett tips för att hålla den allra värsta räntenervositeten stången, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se