Stort utbud, sjunkande efterfrågan och priser avslutar bostadsåret 2022 enligt mäklarna

Om storstadsmäklarnas prognoser i Mäklarbarometern slår in kan vi förvänta oss att det stora utbudet av bostadsrätter och villor består. I såväl Göteborg som Malmö tror fastighetsmäklare att efterfrågan på bostadsrätter minskar mer än för villor. I Stockholm är prognosen tvärtom. Där tror mäklarna att efterfrågan minskar mer för villor än för bostadsrätter. En majoritet av mäklarna tror att priserna på både bostadsrätter och villor kommer att sjunka under fjärde kvartalet i år.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det fjärde kvartalet 2022 som bedöms.

Prisutvecklingen

En majoritet av mäklarna tror att priserna på både bostadsrätter och villor kommer att sjunka under fjärde kvartalet i år. Jämfört med kollegorna i övriga storstäder är fastighetsmäklarna i Malmö mer negativa - 87 procent där bedömer att villapriserna kommer att sjunka och 78 procent gör samma bedömning för bostadsrätterna. Även i Göteborg och i Stockholm bedöms priserna sjunka. I Stockholm och i Malmö är det fler som tror på sjunkande villapriser relativt sjunkande bostadsrättspriser. I Göteborg däremot är det fler mäklare som tror på sjunkande bostadsrättspriser än som tror på sjunkande villapriser under fjärde kvartalet.

Utbudet

Det finns skillnader i hur mäklarna bedömer utbudet av bostäder till salu under sista kvartalet. I Göteborg ligger tyngdpunkten i mäklarnas prognos på att utbudet av villor till salu blir oförändrat. I Stockholm bedöms utbudet öka, framför allt vad gäller bostadsrätter. I Malmö tror mäklarna att både antalet villor och bostadsrätter på marknaden ökar. Framför allt bedöms utbudet av villor öka. I Stockholm bedömer 30 procent av mäklarna att utbudet av villor minskar. Motsvarande andel i Göteborg är 16 procent och i Malmö tror endast 7 procent att villautbudet minskar.

Efterfrågan

Endast ett fåtal mäklare tror att efterfrågan på bostäder kommer att öka under sista kvartalet. Desto fler bedömer att efterfrågan blir oförändrad eller minskar. Hälften av Stockholmsmäklarna tror att efterfrågan på bostadsrätter blir oförändrad och 41 procent gör samma bedömning för villamarknaden. Övriga tror att efterfrågan minskar på både bostadsrätter (32 procent) och villor (43 procent).

40 procent av Göteborgsmäklarna bedömer att efterfrågan blir oförändrad på bostadsrätter och 52 procent gör samma bedömning för villor. Övriga tror på sjunkande priser på både bostadsrätter (47 procent) och villor (33 procent). I Malmö bedömer 39 procent att efterfrågan på bostadsrätter blir oförändrad och 32 procent gör samma bedömning för villamarknaden. 53 procent av Malmömäklarna tror att efterfrågan minskar på både bostadsrätter och villor.

- Ökat utbud betyder inte nödvändigtvis att många fler vill sälja samtidigt. Idag förklaras det större utbudet mer troligt i högre grad av att efterfrågan minskar då vi sett att antalet försäljningar minskat. Då bildas ett större ”förråd” av bostäder till salu som också leder till längre försäljningstider. Mitt medskick är att sälja först och köpa sen även om det kan kännas stressande om affären tar längre tid än vad man räknat med. Då vet man vad man har att röra sig med vid köpet av kommande bostad och slipper riskera att stå med dubbla boendekostnader. Att sälja först och köpa sen i den här marknaden är dessutom lättare eftersom chansen att hitta nästa bostad är större nu när utbudet är stort, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- En fördel i nuvarande betydligt lugnare marknad för köpare är att man kan ägna mer tid åt hitta sin framtida bostad och jämföra bostäder med varandra innan man tar beslut, säger Claudia Wörmann.

Prognos: Prisutveckling fjärde kvartalet bostadsrätter


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

0

2

32

49

17

Göteborg

0

1

40

45

14

Malmö

0

0

22

50

28

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Prisutveckling fjärde kvartalet villor/radhus


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

1

4

26

46

22

Göteborg

1

1

46

35

17

Malmö

0

1

13

61

26

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan fjärde kvartalet bostadsrätter


Stockholm

Göteborg

Malmö

Ökat utbud

45

48

60

Oförändrat utbud

40

39

26

Minskat utbud

15

12

14

Ökad efterfrågan

18

13

8

Oförändrad efterfrågan

50

40

39

Minskad efterfrågan

32

47

53

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan fjärde kvartalet villor/radhus


Stockholm

Göteborg

Malmö

Ökat utbud

37

39

65

Oförändrat utbud

32

44

28

Minskat utbud

30

16

7

Ökad efterfrågan

16

15

14

Oförändrad efterfrågan

41

52

32

Minskad efterfrågan

43

33

53

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 12 till 26 september 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se