Svårt få ihop bostadskalkylen efter separation

SBAB har kartlagt möjligheten för kvinnor och män med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner. Räknat på medianinkomst är slutsatsen att kvinnan efter en separation inte får ihop kalkylen för en trea i någon av kommunerna. En man i samma situation får ihop kalkylen i 7 av 25 kommuner.

SBAB:s beräkningar utgår från en man och en kvinna med medianinkomst och vilken möjlighet de har att kunna klara av bankens kreditprövning vid köp av en trea till medelpris. Separationen antas ske i åldern 40–44 år.

Något färre skilsmässor under 2021

Under 2021 genomfördes 23 647 skilsmässor, vilket är 1 972 färre än året innan (källa: SCB). Det finns ingen samlad statistik på hur många i samboförhållande som separerar under ett år. Oavsett om man lämnar ett giftermål eller samboförhållande är det viktigt att det finns goda möjligheter för de som separerar att kunna hitta en ny bostad.

Svårast för kvinnor – men även män har det svårt

För en kvinna med medianinkomst går kalkylen inte ihop i någon av Sveriges 25 största kommuner medan en man kan få ihop kalkylen och köpa en trea i sju kommuner. Kalkylen för en trea går ihop i kommunerna: Gävle, Västerås, Sundsvall, Kristianstad, Växjö, Borås och Linköping.

Det ekonomiska läget försvårar för separerade

Många hushåll drabbas hårt av de ökade kostnaderna, och de som separerar utgör knappast något undantag. Med dyrare mat, ökade drivmedels- och elkostnader samt stigande kostnader för bolån blir det extra utmanande ekonomiskt för de som separerar idag och ska leta efter nytt boende. Vid en separation förändras både vardagslivet och ekonomin. Bland annat går man från två inkomster i hushållet till två enskilda ekonomier.

- Man ska komma ihåg att uträkningen baseras på både medelpris och medianinkomst. Tjänar man mer än medianinkomst och köper man en bostad till lägre pris än medelpris så ser kalkylen bättre ut. Det är en mycket svår situation framför allt för kvinnor med barn som separerar. Nu när priserna går ned och förmedlingstiden förlängs kan den som inte absolut måste sälja avvakta. Den förmånen har man inte när man säljer på grund av separation, då vill de flesta att det ska gå snabbt. Det är också nästan alltid ansträngt att bygga upp ett nytt liv på en ensam ekonomi efter en separation. Med tanke på dagens allt högre omkostnader i vardagen blir den som separerar extra påverkad. Kanske leder nuvarande marknadsläge till färre skilsmässor. Jag tänker att par som egentligen är redo att gå skilda vägar stannar kvar för att det helt enkelt blir för dyrt att separera, säger Claudia Wörmann. Boendeekonom på SBAB.

Svårt i tillväxtkommuner

SBAB har valt att göra beräkningarna för Sveriges största kommuner. Detta eftersom det på dessa marknader sällan är möjligt att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i samband med en separation. Många är därför hänvisade till att antingen hyra i andra hand eller köpa sin bostad. Kreditrestriktioner och de stora prisökningarna på bostäder som inte beror på sänkta bolåneräntor, har ytterligare bidragit till den ansträngda situationen för många separerade.

- Många känner någon som nyligen separerat och som har sängen i vardagsrummet och låter barnen ha det enda sovrummet. Det blir lätt så. Går kalkylen inte ihop för en bostad som passar behoven får man lösa det genom att köpa antingen en mindre bostad eller en som ligger längre ut från stadskärnan. Varannan vecka, när barnen är hos den andra föräldern, kan det sannolikt fungera hyfsat men den vecka när alla är hemma är det sannolikt både ansträngt och stressande, säger Claudia Wörmann.

Se bilaga med underlag till beräkningarna som tagits in i kreditprövningen här intill.

Claudia Wörmanns tips till dig som ska separera:

  • Ett problem många blir varse efter en separation är att man tidigare inte reflekterat över familjens ekonomiska upplägg. Har en i relationen gjort karriär innebär det ofta att den andra tagit mer ansvar för barn och hushåll, med negativ påverkan på inkomsten. Allt har fungerat fint och för sent inser man kanske att det funnits en inbyggd ekonomisk orättvisa som blir synlig först när omständigheterna förändras. Ett sätt att undvika det här är att regelbundet se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella ekonomiska skillnader på ett rättvist sätt redan under pågående äktenskap.
  • När man bestämt sig för att separera vill de allra flesta få en lösning snabbt. Försök ändå att ha lite is i magen. Man kan välja att vara öppen med sin situation för vänner och familj. Hör med vänner och bekanta om det finns en temporär boendelösning. Någon har kanske en undervåning som står tom eller vinterbonad sommarstuga. Genom att ge sig själv lite mer tid finns det bättre förutsättningar att fatta bra beslut inför en mer permanent bostadslösning.
  • Många föräldrar känner skuld och skam för att familjen splittrats och försöker kompensera det gentemot barnen. Prata istället med barnen om den nya situationen och undvik att tävla om det materiella.
  • När du väl ska bygga upp ett nytt hem - det är ju faktiskt ett hem som ska bli två nya - kan det kosta mycket pengar. Utnyttja det faktum att återvinningens era är här. Det finns en massa möbler, sportutrustning och cyklar som är knappt märkbart begagnade att köpa, både på nätet och i fysiska butiker. Allt behöver inte vara perfekt – låt det få ta sin tid.

Om undersökningen

Booli står för prisstatistiken på treor och SBAB har räknat ut kontantinsatsen. Boytan 75 kvm har använts i beräkningen. Uträkningen baseras på en ensam sökande utan vare sig studielån eller andra lån. Personen som separerar har två minderåriga barn och har delad vårdnad. I beräkningen har vi gjort antagandet att man har möjlighet att betala hela kontantinsatsen (på medelpriset). Inkomststatistiken är framtagen ur SCB:s statistikdatabas, medianinkomst sorterad på åldern 40 – 44 år samt kön och kommun. Statistiken är från 2020 som är den senaste att tillgå. SBAB har räknat upp medianinkomsten med 6 procent för att approximera 2022 års medianinkomst.
Statistiken om antal inkomna skilsmässor är hämtad från Domstolsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se