Misstag att tolka prisuppgången på bostäder i vissa regioner som att botten är nådd

Priserna på lägenheter fortsatte att falla i augusti i fyra av sex regioner. Huspriserna fortsatte att falla i tre regioner medan de steg i tre andra. Mycket talar för att de stigande priserna i vissa regioner till stor del är en ”efter-sommaren-effekt”. Säsongsrensat föll priserna på både lägenheter och hus med omkring 1 procent i augusti för Sverige som helhet. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under augusti. I takt med förväntade fortsatta höjningar av Riksbankens styrränta, som drar med sig den rörliga bolåneräntan upp, kan bostadspriserna förväntas fortsätta falla under hösten.

Lägenhetspriserna fortsatte att falla i fyra av sex regioner i augusti

Under augusti föll priserna på lägenheter i Storgöteborg (-0,5 procent), Norra Sverige (-0,9 procent), Mellersta Sverige (-2,4 procent) och Södra Sverige (-1,4 procent). I Storstockholm och Stormalmö steg de dock med 2,2 respektive 1,3 procent vardera. Sedan toppnoteringen har, trots uppgången i augusti, lägenhetspriserna fallit som mest i Storstockholm (-9,9 procent). För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll lägenhetspriserna i augusti med över 1 procent. De föll också säsongsrensat i Storstockholm och Storgöteborg medan de stod stilla i Stormalmö.

Huspriserna föll i tre regioner medan de steg i tre andra

Under augusti steg priserna på hus i Storstockholm (0,3 procent), Norra Sverige (3,1 procent) och Mellersta Sverige (1,2 procent). I Storgöteborg, Stormalmö och Södra Sverige sjönk de dock med 0,1 procent respektive 2,1 och 1,0 procent vardera. Sedan toppnoteringen har, trots uppgången i augusti, även huspriserna fallit som mest i Storstockholm (-11,0 procent), tätt följt av Stormalmö (-10,0 procent) och Storgöteborg (-9,6 procent). För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll huspriserna i augusti med knappt 1 procent. De föll också säsongsrensat i samtliga tre storstadsområden.

- Inte helt oväntat ser vi nu i vissa regioner en viss rekyl uppåt i bostadspriserna efter att semestrarna är slut och aktiviteten har ökat något på bostadsmarknaden. Men då vi tar hänsyn till vad som är normalt för årstiden och gör en så kallad säsongsrensning ser vi att priserna på både lägenheter och hus har fortsatt att falla i Sverige som helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Jag tror att det vore ett stort misstag att tolka augustis uppgång i bostadspriserna i vissa regioner som ett tecken på att vi nu börjar närma oss botten på prisfallet. Även om en del av den förväntade fortsatta uppgången av den rörliga bostadsräntan troligen redan är inprisad skulle jag inte bli förvånad över ett fortsatt prisfall på omkring tio procent innan det bottnar, fortsätter Robert Boije.

- För många ter sig nog det som nu händer på bostadsmarknaden som dramatiskt. Det är det också för framför allt nya på bostadsmarknaden som köpt på toppen och som av någon anledning nu behöver sälja. För den majoritet som varit inne på bostadsmarknaden ett tag vill jag dock uppmana till lugn. Att priserna faller när räntorna går upp betyder att det som säljs och köps går ned lika mycket. Priserna steg också oväntat och kraftigt under pandemin. Så länge inte arbetslösheten ökar markant finns ingen anledning till alarmism för vare sig den breda majoriteten bostadsägare eller svensk ekonomi i stort, avslutar Robert Boije.

För prisförändringar i de olika regionerna – se tabeller i länkat dokument här intill.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för sex geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se