Räntefrossan har börjat – brett fallande bostadspriser i hela Sverige i maj

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i maj och som mest i Sveriges tre storstadsområden. I Storstockholm och Storgöteborg är den tidigare uppgången i inledningen av året nu helt utraderad. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Storstockholm och Storgöteborg. I Norra Sverige och Stormalmö steg villapriserna svagt. I samtliga regioner, med undantag för villor i Norra Sverige, ligger nu bostadspriserna under sina tidigare toppnoteringar. Säsongsjusterad data ger dock en mindre alarmistisk bild även om de bör tolkas med försiktighet. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under maj.

Lägenhetspriserna föll i maj i samtliga regioner och som mest i storstadsregionerna

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i maj. Som mest föll de i Storstockholm (-2,5 procent), Storgöteborg (-1,4 procent) och Stormalmö (-1,4 procent).

Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Storstockholm och Storgöteborg

Priserna på villor föll i maj i fyra av sex regioner. Som mest föll de i Storstockholm (-2,4 procent) och Storgöteborg (-2,2 procent). I Norra Sverige och Stormalmö steg villapriserna något.

Prisfall för Sverige som helhet, men svag uppgång säsongsjusterat

För Sverige som helhet (där bostadsstocken använts som vikt) föll lägenhetspriserna i maj med 1,4 procent och villapriserna med 1,3 procent. Justerat för normala säsongseffekter steg dock priserna på lägenheter och villor med 0,1 respektive 0,2 procent.

– Det är nu tydligt att den senaste tidens kraftiga höjningar av bostadsräntorna sätter sina spår på bostadsmarknaden och särskilt i Storstockholm och Storgöteborg där bostadspriserna är som högst. Vi var tidigt ute och förutspådde fallande bostadspriser framöver utifrån förväntningar om stigande räntor, men har förvånats över bostadsmarknadens motståndskraft under början av året. Det är väl troligt att Riksbankens helomvändning på kort tid om reporäntan, som ju slår direkt på de rörliga bostadsräntorna, nu har skapat vad man kanske kan börja kalla för en räntefrossa på bostadsmarknaden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.– I vår senaste prognos över bostadspriserna i slutet av april spådde vi att de har fallit med någon procent när vi summerar detta år och att de har fallit med drygt tio procent till slutet av 2024 från i början av detta år. Sedan dess har vi justerat upp reporäntebanan ytterligare, vilket talar för att prisfallet kan bli större än så fram till dess, säger Robert Boije.

Med hänsyn tagen till normala säsongsmönster så är det bara villapriserna i Storstockholm och Storgöteborg som faller svagt. För såväl lägenheter som villor för riket som helhet ligger dock den säsongsjusterade prisförändringen nu nära noll procent och under trenden.

– Det är särskilt vanskligt att tolka säsongsjusterade siffror vid stora vändpunkter på bostadsmarknaden. Prisnoteringarna bygger på de affärer som blivit av. Den senaste tiden har vi sett att utbudet på bostäder har ökat kraftigt. En möjlig förklaring är att många försöker tidigarelägga sin försäljning i rädsla för fallande bostadspriser. Om många av de som tänkt köpa en bostad av samma skäl avvaktar lite kan man kanske prata om en ”dold prisnedgång” som syns först när affärerna blir av. Ett möjligt tecken på det är också att spreaden mellan nya och avpublicerade annonser har ökat kraftigt den senaste tiden. Med anledning av detta och med tanke på ränteuppgången skulle jag bli mycket förvånad om vi inte får se fortsatta prisnedgångar under året, säger Robert Boije.

Se tabeller och diagram i länkat dokument här intill.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se